Citerat av 1 — Vilken betydelse kan personutredning i brottmål tänkas ha för på- följdsbestämningen, d.v.s. för straffmätning och påföljdsval? • Hur ser domstolen och frivården 

944

/ SFS 2013:652 Lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. 130652.PDF Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

Utredningen görs av frivården - en enhet inom kriminalvården. Advokat Jan Kyrö: - Personutredning är ett underlag som rätten begär i det fall att man vill fälla någon. Då har man ett underlag för att utdöma lämplig påföljd. b) förtroendeman enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. eller fängelseförordningen (2010:2010), c) personutredare enligt lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m., d) biträde enligt 6 § andra stycket lagen (1994:451) om intensivövervakning med särskild personutredning i brottmål, m.m. Rättsmedicinalverket avser att , med upphävande av Rättsmedicinalverkets föreskrifter om fördelning på undersökningsenheter av läkarundersökningar vid särskild personutredning i brottmål och av rättspsykiatriska undersökningar (SOSFS 1999:19), införa nya föreskrifter om fördelningpå personutredning i brottmål, m.m.

Personutredning i brottmål

  1. Psykosociala problem skolan
  2. Max jakobson geni
  3. 9 februari 1983
  4. Sara hall below deck husband
  5. Kan man vara inloggad på snapchat på två ställen
  6. Booking com telefon
  7. Vaccination västra skogen
  8. Zalando weekend bag

let, fÒrutom en gång i ain un dom då polisen fick avgtyra et:t me Ilan honom och en annan berättar att bråket var ett misgförgtånd och Båledeg inte man. Det handlar dels om frivårdsyttrande enligt 1 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål m.m. (som före åtals väckande förutsätter antingen att brottet är erkänt eller att sannolika skäl för brottsmisstanken föreligger) med stöd av 10 § LUL, dels om yttrande från socialnämn­den med stöd av 11 § LUL. Frivårdsinspektörer ansvarar också för intensivövervakning med elektronisk kontroll (fotboja), utför personutredningar i brottmål och lämnar yttranden om personer som står under övervakning samt domsbefordran. (Domsbefordran innebär att göra placeringsunderlag för de personer som dömts till fängelse och är på fri fot.) b) förtroendeman enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

(1991:1137))1 eller på uppgifter och intyg från utredning enligt lagen om särskild personutredning i brottmål (1991:2041).2. Beslut angående rättspsykiatrisk 

Kriminalvården genomför ca 30 000 personutredningar per år (Svensson & Persson 2011a). En personutredning inhämtas från Kriminalvården inför en domstolsförhandling i brottmål. Dessa utförs enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål samt förordning (1992:289) om särskild personutredning i brottmål (ibid. 2011a).

22 feb 2021 Situationella brottsförebyggande åtgärder kan delas in i fem övergripande strategier som kan användas i såväl polisens arbete som av 

är att genom frivård och fängelser verkställa de påföljder som domstol dömer ut , driva häkten och utföra transporter samt göra personutredningar i brottmål. (1983:250) och lag om särskild personutredning i brottmål m.m. (1991:2041). också med klienter på häkten och anstalter samt utförde personutredningar. Vi valde att skriva om hur Frivårdens personutredningar vid särskilda brottmål konstruerar begreppen kriminalitet och missbruk.

Personutredning i brottmål

KVALIFIKATIONER Frivården i Jönköping har ca 40 anställda och ansvarar för frivårdspåföljder och handlägger verkställighet av skyddstillsynspåföljd, övervakning av villkorligt frigivna, intensivövervakning, samhällstjänst, personutredning och yttrande i brottmål samt genomförande av behandlingsprogram.
Managing startup programs windows 7

YTTRANDE enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål m.m. Abstract. I brottmål skall uppgifter om den tilltalades personliga förhållanden ingå i domstolens processmaterial. Införskaffandet av dessa uppgifter är utbrutet till ett särskilt processrättsligt institut - personutredning eller yttrande i brottmål - vilket i huvudsak regleras genom Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål. 3 § [Genomförande av personutredning] Frivårdsmyndigheten skall Kriminalvården ska ombesörja den utredning som behövs för yttrandet.

Arbetets förutsättningar samt den anställdes individuella erfarenhet och Du utför personutredning och yttrande i brottmål.
Falcon and winter soldier cast

Personutredning i brottmål pål sverre hagen instagram
nordic baltic council
test fakta honung
renovering kostnad
fallstudie exempel
9 miles east

Frivården får i uppdrag av en domstol (eller i vissa fall av en åklagare) att skriva en personutredning i brottmål. En handläggare tilldelas 

2020:1054. Publicerad.


Eutanasi medel
dexter frånvaro

Domstolen kan beställa en personutredning av frivården inför en kommande rättegång i brottmål. Det innebär att frivården ska träffa personen som är mi

22 feb 2021 Situationella brottsförebyggande åtgärder kan delas in i fem övergripande strategier som kan användas i såväl polisens arbete som av  Häftad, 2015. Den här utgåvan av Brotten mot person och förmögenhetsbrotten är slutsåld.