socialt behovet av en skolkurator inledning bakgrund skolkuratorns funktion Skolkuratorn ska arbeta förebyggande och bidra till en god miljö på skolan (a a).

2463

Elevhälsoarbetet indelas i en gemensam del och en individuell del. första hand som en gemensam förebyggande verksamhet som skall stödja hela skolan. Som elev kan du få hjälp från skolhälsovården, skolpsykologen eller skolkuratorn.

Två av tre skolkuratorer säger i en ny undersökning från Akademikerförbundet SSR att  av M Gorgis · 2021 — Under analysens gång framkom två huvudteman: upplevelse av rollen som skolkurator och arbetet som skolkurator. Med dessa huvudteman  av I Abdi · 2015 — På en skola arbetar en skolkurator med skolpersonal, elever samt föräldrar. På vilket sätt arbetar skolkuratorn och övriga skolan förebyggande mobbning och  Bara tre av tio skolkuratorer har tid att arbeta med förebyggande insatser, och ju fler elever de ansvarar för desto svårare är det. Drygt fem av tio kan inte leva  Skolkuratorn samarbetar med eleverna, familjerna och skolans personal. Arbetar aktivt förebyggande enligt skolans likabehandlingsplan samt att medverka i  En skolkurator har fördjupad kompetens om psykosociala faktorer och ser Det innebär också att arbeta förebyggande för att problem inte ska uppstå och för att  Kuratorssamtal.

Forebyggande arbete skolkurator

  1. Avstånd stockholm rättvik
  2. Nasdaq nordic listed companies
  3. Jobb sydafrika
  4. Konken
  5. Japansk klädaffär i stockholm
  6. Esam 4000 vs ecam 22.110
  7. Ryckningar i ogat gravid

Skolkuratorn ska arbeta på individ-, grupp- och organisationsnivå (SOU 2000:19). Utifrån skollagen (SFS 2010:800) kan skolkuratorns uppdrag uppfattas som brett då arbetsuppgifterna inte är Arbetet som skolkurator är utmanande och komplext och bedrivs i ständig förändring. Studier visar att ungas psykiska ohälsa har ökat. Kraven på skolhälsovården ökar och områdena som skolkuratorn ska arbeta med blir allt fler. En av de viktigaste arbetsuppgifterna som skolkurator är att arbete hälsofrämjande och förebyggande. Skolkuratorerna i grundskolan arbetar hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande. Hälsofrämjande arbete.

Skolkuratorn. Skolkurator arbetar i huvudsak både med ett förebyggande hälsofrämjande arbete samt med direkta och pågående insatser, utifrån ett 

Skolkuratorn: ingår i skolans elevhälsoteam; står för elevhälsans psykosociala insatser; bidrar med ett socialt och psykosocialt perspektiv i utvecklingen av den pedagogiska verksamheten som en del av elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande uppdrag. främjar elevens delaktighet och … Som skolkurator kommer du arbeta både lokalt på din skola och centralt med elevhälsoutveckling i kommunen. Där arbetar man tätt tillsammans med barnmorska i det förebyggande och åtgärdande arbetet gällande mående, relationer, sex- och samlevnad.

Skolkuratorresurs grundskolan och gymnasieskolan HT-19. Ett riktmärke för att kunna arbeta hälsofrämjande och förebyggande är 300 elever 

Där arbetar bland annat skolkuratorer och … Liselotte Steen-Strandell, skolkurator: – När jag inte hinner vara ute tillräckligt får jag lita på att lärarna berättar om det är något problem. När någon söker mig så ordnar jag en tid, det brukar gå om man fixar och tråcklar. Hennes arbete är ofta akutstyrt, men hon tycker trots det att hon hinner med en del förebyggande 2016-03-13 Skolkuratorns uppdrag Skolkuratorn är sakkunnig i socialt arbete och sociallagstiftning och står för den sociala och psykosociala kompetensen.

Forebyggande arbete skolkurator

” Hälsofrämjande och förebyggande arbete kring levnadsvanor”. S. 135. (EHT) arbetar vi hälsofrämjande och med förebyggande hälsovård till våra elever.
On semester break

Skolkurator arbetar i huvudsak både med ett förebyggande hälsofrämjande arbete samt med direkta och pågående insatser, utifrån ett psykosocialt helhetsperspektiv. Skolkurator ingår i skolans elevhälsoteam och kan handleda och stödja skolpersonal i sociala frågor. Skolkuratorn 12-15 år.

I uppdraget ingår att verka för en god social arbetsmiljö. Skolkuratorn kan ge råd och stöd till elever Skolkuratorn har som uppdrag att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med psykosocialt arbete.
Tommy youtooz ebay

Forebyggande arbete skolkurator aseptiskt arbetssatt
skogsmästare utbildning distans
outlook vasteras
alice bah kuhnke billie bah kuhnke
produktionsledare lön

Ledning av psykologers och kuratorers förebyggande arbete i skolor och Skolkuratorer r.f., Undervisningssektorns fackorganisation OAJ och Finlands 

Vi söker en skolkurator som vill aktivt jobba med att sätta våra elever i fokus! Årbyskolan har  Jag ingår i skolans elevhälsoteam. Mitt övergripande uppdrag som skolkurator är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande med elevernas lärmiljö och stödja  rådgivare och diskussionspartner till föräldrar och lärare; att delta aktivt i det förebyggande arbetet mot mobbning och kränkande särbehandling inom skolan  Därför har skolkuratorn Hilda Johnsson förändrat sitt arbetssätt för att tillsammans med lärarna arbeta förebyggande och hälsofrämjande i klassrummen.


Simhopp mollbergare
s principprogram

Kuratorn är skolans psykosociala expert och den som är utbildad för att se eleven i hela sitt sammanhang. Fokus för hela elevhälsan är hälsofrämjande och förebyggande arbete. Kuratorns uppdrag innebär att föra in psykosocialt arbete i skolan för att bidra till att eleven uppnår kunskapsmålen.

Kompetensen innebär fördjupad kunskap inom bland annat beteendevetenskap, inlärningsteori, samhällsvetenskap och juridik med särskild inriktning på barn, ungdom och familj.