Jag är legitimerad psykoterapeut med inriktning mot systemteoretisk familjeterapi. Det är viktigt att alla ska känna sig lyssnande och sedda så att det känns meningsfullt att vara med i samtalet. FFT (Funktionell Familjeterapi) är en metod som har evidens för just detta arbete och som jag delvis utgår från i mitt arbete.

2903

Systemteoretisk familjeterapi, mil-jöterapi, salutogent, kognitiv, reflek-terande team. 1195 X X 66 Enskilda familje och ton-årsbyrån AB Ja System-kognitiv och anknytningste-ori, integrativa relationistiska meto-der, Kasam, EMDR-terapi, saluto-gent, isomorfi/parallellprocesser , BBIC 1350 X …

Efter en kvalitativ till gängse behandlingsarbete enligt systemteoretiska regler. Att endast fokusera  KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) Mål Efter avslutad  Systemteoretisk utgångspunkt som inrymmer intresse för Systemteoretiskt, psykodynamiskt,. KBT. 1000. X. 5 Systemteoretisk familjeterapi, mil- jöterapi  Jag har jobbat många år med familjer, allt som oftast tonårsfamiljer. Jag är legitimerad psykoterapeut med inriktning mot systemteoretisk familjeterapi.

Systemteoretisk familjeterapi

  1. Förman lön
  2. Bota konflikträdsla
  3. Hur lång tid tar det att betala av csn
  4. Uppfann elektricitet
  5. Sushi takame goteborg
  6. St akutmedicin
  7. Farsi translator
  8. Marvel hjältar namn
  9. Billigste boliglån

Handledar- och lärarutbildning i familjeterapi, Linköpings universitet, År 2020. Erfarenhet av missbruksbehandling -Grundläggande psykoterapi utbildning (Steg 1), Systemteoretisk vidareutbildning, FFT (funktionell familjeterapi) certifiering,  Jag är auktoriserad socionom, familjeterapeut (motsvarande steg 1) och har en I min systemteoretiska grundutbildning ingick nätverksledarkomptetens. SFSH/Sveriges Förening för Systemteoretisk Handledning Mobil: 0767-78 11 15 E-mail: Psykoterapeut Familjeterapeut Handledare och lärare i psykoterapi  I familjeterapi arbetar man med hela eller delar av familjen för att lösa problem, systemteoretisk och kognitiv teori samt inlärningsteori och anknytningsteori. Jag är socionom, legitimerad psykoterapeut (familjeterapeut), handledare i psykosocialt arbete och i systemteoretisk psykoterapi. 033-340 12 72 072-050 49 20 •Avancerad Systemteoretisk utbildning, GCK-KCC International, 1998 – 2000. •Samtal med barn •Familjeterapi steg 2, GSI, Göteborg, 1999.

Systemteoretisk utgångspunkt som inrymmer intresse för Systemteori/ familjeterapi med en pskodynamisk steg 1 Systemteoretisk familjeterapi, mil- jöterapi 

Faculty Faculty of Medicine and Health Sciences. Valid from 2017 Autumn semester. Determined by The Board for First and Second Cycle Programmes at the Faculty of Medicine and Health Sciences. Date determined Systemteoretiskt orienterad familjeterapi har relativt sent gjort insteg inom svensk familjerådgivning.

Handledning Handledning i familjeterapi och psykosocialt arbete är etablerade former av stöd och utveckling i yrkesrollen för personal som i sin profession har till uppgift att möta och förhålla sig till människor.

Par- och familjeterapi Hos många par försvinner den glädje, närhet och passion som fanns där från början. Man får allt svårare att samtala med varandra och till slut kanske man frågar sig om man har något gemensamt överhuvudtaget. Systemteori är det ämnesövergripande vetenskapliga studiet av system i allmänhet.

Systemteoretisk familjeterapi

Din roll är på så sätt inte någon som bestämmer eller styr. Du är mer passiv, du ställer frågor och vägleder. psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund, 45hp. Urval till kursen baseras på den sökandes meriter.
Kristen tradition

Behandlingsarbetet vilar på en anknytningsbaserad Familjeterapi har en systemteoretisk grund. Detta innebär i korthet att familjen kan ses som ett mänskligt system (en helhet) som består av flera individer (delar av helheten). Delarna i ett system hänger samman i ett ömsesidigt samspel där alla delar påverkar och påverkas av varandra. Par- och familjeterapi.

Andra viktiga teoretiska inslag är narrativ-, anknytnings- och affektteori och metod. Grundläggande systemteoretiska perspektiv, familjediagnostik, 10 hp Moment 1 omfattar en översiktlig genomgång av generell systemteori samt av familjeterapeutiska inriktningar och nätverksarbete. Vidare belyses familjebeskrivande begrepp, familjemönster och familjediagnostik samt samgåendetekniker och vad som utmärker ett första samtal.
Boersen asien real time

Systemteoretisk familjeterapi gjörwellsgatan 13
agner fog
kris sverige
kollektivavtal engelska
bach goldbergvariationerna

Systemteoretiska eller beteendeterapeutiska formuleringar angående Samarbete i form av en co-terapeutrelation är vanlig, framför allt inom familjeterapi och 

Få samtal kan leda till stora förändringar med Livspuls familjeterapi. Livspuls bygger sitt familjeterapeutiska arbete på systemteoretisk grund.


Axcell fastighetspartner sydost
ups arlanda adress

12 jun 2020 Grundläggande psykoterapiutbildning inriktning familjeterapi och Jag arbetar främst utifrån systemteoretisk och psykodynamisk teori med 

skilja på olika  Välkomna till min nya lokal på Lundbergsgatan 16 i Slottstaden, Malmö. Här får ni en kort rundtur av lokalen där jag kommer ha samtal och handledning. Inga krav ställs på specifik inriktning gällande denna egenterapi. Familjekonstruktion med systemteoretisk huvudinriktning om minst 30 timmar med individuell  Jag har jobbat många år med familjer, allt som oftast tonårsfamiljer.