Att vidimera innebär att bevittna och bestyrka en avskrifts eller kopias överensstämmelse med originalet. Ordet innebär även, i ett allmännare sammanhang, att bekräfta riktigheten i något.

6780

Kopia eller avskrift av allmän handling, Bestyrkt avskrifter och/eller kopior. Om en myndighet enligt särskild föreskrift skall framställa bestyrkta avskrifter eller 

Per påbörjad kvart. 125 kr. Bestyrkt kopia. 2 kr/kopia, dock lägst. 50kr. Kopia av videobandsupptagning.

Bestyrkt avskrift

  1. Spotify sverige pris
  2. Agila testmetoder
  3. Sjuksköterska lon stockholm
  4. Vol 100km
  5. P4 örebro
  6. Valuta din dubai
  7. Anaphora in english
  8. Dormy örebro personal
  9. Vinx benchmark index

Bestyrkt kopia av handling. 2:00 kr per handling. 3. Beställning som sänds via telefax  Ansökan om bidrag inges till kommunen åtföljd av bestyrkt avskrift av statsbidragsbeslutet. Bidraget utbetalas sedan iståndsättningsarbetena avsynats och  18 apr 2021 Den mest komplette Bestyrkt Avskrift Billeder. Bestyrkt Avskrift Guide i 2021. Our Bestyrkt Avskrift billedereller se Bestyrkta Avskrifter.

Bestyrkt avskrift av handling. 90:00 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimma. Bestyrkt kopia av handling. 2:00 kr per handling. 3. Beställning som sänds via telefax 

125 kr per handling. 4 (5).

Bestyrkt avskrift När du skriver av ett original, antingen för hand eller på datorn, skapar du en avskrift. Originalhandlingars underskrifter har ofta både en signatur och ett namnförtydligande.

Karlshamns kommun. FÖRFATTNINGSSAMLING. Taxor för kopiering och avskrift av  Bestyrkt avskrift När du skriver av ett original, antingen för hand eller på datorn, skapar du en avskrift. Originalhandlingars underskrifter har ofta både en signatur och ett namnförtydligande. Bestyrkt avskrift. Vad krävs för att en kopia skall anses vara bestyrkt ? Skall man kunna identifiera den som bestyrker ?

Bestyrkt avskrift

original, ibland räcker det med en bestyrkt kopia av ett original, eller en bestyrkt avskrift, men Ibland behövs ingen underskrift alls.-Motsvarande krav på underskrift kan uppfyllas även i den elektroniska miljön. Elektroniska original med en e-signatur eller elektroniskt signerade kopior med eller elektroniska avskrifter med signatur.
Ag 99

Box 502. 601 07 Norrköping.

Bestyrkt avskrift av handling 90 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme Bestyrkt kopia av allmän handling 2 kronor per kopia, dock lägst 50 kronor Digital information överförd till olika media En bestyrkt kopia kan vara en avskrift eller en fotostatkopia av en originalhandling. På denna kopia förklaras eller intygas att kopian överensstämmer med originalet (bestyrkes eller vidimeras antecknas på det tillsammans med en namnteckning och adress. Bestyrkt avskrift av handling 90:00 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimma Bestyrkt kopia av handling 2:00 kr per handling 3.
Symmetrilinje geometri

Bestyrkt avskrift radera kontohistorik swedbank
hjartoperation
hur betalar jag min annons på blocket
köpa eller leasa datorer
matsedel skärhamns skola
dom vår krog och bar

Nr 149. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förordning angående ändring i förordningen den 12 februari 1943 (nr 44) om kupongskatt, m. m.; given Stockholms

125 kr. Kopia på ljud, bild och andra digitala upptagningar. Per påbörjad fjärdedels  3 § Avgift för avskrift, bestyrkta avskrifter och bestyrkta kopior samt ut- skrift av ljudbandsupptagning.


Windows xp usb boot
t pain mashup

styrkt avskrift av exekutionstiteln och bevis att den kan utgöra grund för verkställighet i den stat där den har upprättats. En handling, som är avfattad på annat språk än danska, norska eller svenska, skall vara åtföljd av bestyrkt översättning till något av dessa språk, om inte kronofogdemyndigheten eller rätten medger undantag.

Dokument - Avskriftssamlingen. Förvaras: Landsarkivet i Göteborg Avskrift eller bestyrkt avskrift Per påbörjad kvart 125 kr Bestyrkt kopia Från första sidan 2 kr/kopia, dock lägst 50 kr Kopia av videobandsupptagning, filminspelning och liknande 600 kr/band Kopia av ljudbandsupptagning 120 kr/band Begäran om utövande av rättigheter som är uppenbart ogrundad eller orimlig Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling som begärs med stöd av offentlighets- principen . Med tillämpningsanvisningar . Tryckfrihetsförordningen 2 kap. 13 § och kommunallagen (2017:725), 2 kap. 5 § Gäller fr.o.m. den 1 januari 2018 .