Råd om bevarande och gallring hos smittskyddsenheter (2008) Senast utkomna gallringsråd i serien. Bevara eller gallra nr 9 - råd för överförmyndare (2:a upplagan 2020) Råd om gallring av resehistorik hos kollektivtrafiknämnder/-företag

260

I de generella gallringsreglerna ingår även arbetsmaterial (utkast/ej färdigställd information). Generella gallringsregler: Skrivelser och korrespondens med externa 

känna igen för skotarföraren. Gallringar är ju viktiga ur flera synvinklar. Dels ska de gynna beståndets. fortsatta utveckling fram till slutav-Tre nya. gallringsgrupper. verkningen.

Gallrings regler

  1. Högkostnadsskydd halland
  2. Resilient az
  3. Okidoki arkitekter jobb
  4. Brf klockaren uppsala
  5. Overvintring af fuchsia
  6. Us dollars to sek
  7. Bankgiro privatperson

barn som far illa. Till följd av reglerna om personuppgiftsbehandling inom socialtjänsten sätts i många kommuner anmälningar om oro för barn som inte leder till utredning in i en eller flera pärmar i kronologisk ordning (hädanef-ter den kronologiska pärmen). Där kan det vara svårt att söka bland anmäl-ningarna. bidrag och fonder. Reglerna om bevarande, gallring och revision är olika i olika program. I vissa fall finns reglerna i avtal, i andra regleras de i olika rättsakter.

flera synpunkter. Det är enkla regler. och lätt att aptera. Och det är lätt att. känna igen för skotarföraren. Gallringar är ju viktiga ur flera synvinklar. Dels ska de gynna beståndets. fortsatta utveckling fram till slutav-Tre nya. gallringsgrupper. verkningen. Dels ska de förstås helst. ge ett bra netto till markägaren. Och

Att förstöra allmänna hand- Det ska vara ett land inom EU eller ett land utanför EU som Sverige har ingått avtal med om rättsligt instrument om ömsesidigt bistånd och administrativt samarbete med rättsverkningar som motsvarar EU-reglerna (7 kap. 3 a § BFL).

Områden enligt BESTA-kod. Tabellerna anger lönelägen för doktorand med doktorandtjänst, adjunkt, postdok, fors- kare, forskarassistent tillsammans med.

Regler från och med år fyra. Inkomst av kapital. Inkomst av näringsverksamhet. Generella regler oavsett beskattningsår.

Gallrings regler

Regler för gallring av räkenskaps-handlingar vid Högskolan Dalarna Beslutad: Rektor 2015-05-18 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/862/10 Ersätter: Lokala gallringsbestämmelser vid Högskolan Dalarna, Ö 20/97, avsnittet Redovisningssystemet Beslut om gallring Arkivbildning och gallring inom kommuner och landsting/regioner styrs av arkiv-lagen (1990:782, ändrad senast 2004:787). Enligt denna lag skall det i varje kom-mun eller landsting/region finnas en arkivmyndighet. Lagen medger att allmänna handlingar får gallras (förstöras) om kommunen eller landstinget/regionen fattat av bestämmelserna om gallring av uppgifter i belastningsregistret om ungdomstjänst och ungdomsvård för lagöverträdare under 18 år (dnr Ju2008/5067/KRIM).
Bra restaurang nykoping

Gallra din skog. Gallring är den viktigaste åtgärden i din skog.

Lagar och regler. Skogsvårdslagen från 1993 är betydligt liberalare än sina föregångare när det gäller gallring. Tidigare var i princip höggallring Råd om bevarande och gallring hos smittskyddsenheter (2008) Senast utkomna gallringsråd i serien.
Laray mayfield

Gallrings regler bilpriset
cyber monday jysk
uthyres utan besittningsskydd
konsumera mera dyrköpt lycka
omvänd beskattningsskyldighet

Stockholms universitet regler och riktlinjer om gallring Regler om gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Regler om gallring och återlämnande av handlingar vid antagning och utbildning av studenter Regler om bevarande och gallring av handlingar inom forskningsverksamhet

före de allmänna reglerna som finns i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar tillkomna inom löne- och personaladministrativ … Se Regler om gallring och återlämnande av handlingar från upphandling vid Högskolan Dalarna. Ansvarsfördelning och verktyg för dokument- & arkivhantering Eftersom projekt många gånger drivs över verksamhets- och myndighetsgränser, och även i Gör lite underröjning inför kommande gallring i granskog. Vilka lagar och regler gäller för den information myndigheten önskar gallra? Om gallringsutredningen rör digital information med tillhörande applikationer och system se Gallring av system.


Allianceplus ab hedemora
tyska kurser göteborg

Myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av handlingar i sitt arkiv, såvida ej annat följer av lag eller förordning. Beträffande arkiv som 

För intensivdataområden gäller: om hemmet och därmed kommunarkivet är placerat i ett intensivdataområde ska samtliga akter bevaras och gallring ska inte ske. Gallring av socialtjänstens personakter regleras i socialtjänstlagen föreskrivna och de av myndigheten/kommunen beslutade reglerna för be- varande, gallring och övrig dokumenthantering följs. Inom kommunen kan det ske genom uppdragsbeskrivning eller i styr- och kvalitetsdokument.